Den Agila Djungeln

Hur lyckas ni skapa en agil miljö som funkar för alla? Hur får ni IT-sidan och business sidan att förstå varandra fullt ut? Hur säkerställer ni att alla får vad de förväntar sig så att de kan leverera toppresultat? Jag hjälper er att navigera i den agila djungeln och överbygga gapet mellan IT och business. Den Agila Djungeln är grundat av Paul Persson, en senior management konsult med över 25 års erfarenhet från IT-branschen som hjälper sina kunder att överbrygga gapet mellan IT och business. Om något av följande gäller er: Processer tar för lång tid. Processer kostar mer än tänkt. Alla är överarbetade men ”inget händer”. Resultaten blir inte tillräckligt bra. -Då kan vi hjälpa till.

Rent konkret kan det handla om: att hjälpa business sidan att äga sin process, ha koll på hur den ser ut, vilka moment som tar längst tid, var flaskhalsarna finns, var ineffektiviteterna finns. Och därmed också säkerställa hur kvaliteten ser ut. Den Agila Djungeln erbjuder mentorering av business-sidan, i form av one-on-one insatser eller riktade workshops. Just nu aktuell med workshopparna ”Var börjar vi?” och ”Hur fungerar agil utveckling ur ett beställarperspektiv?”

Vanliga problem i gapet mellan IT och business:

Tekniskt språk

Inom IT och utveckling använder sig ofta avancerat tekniskt språk och förkortningar som kan vara svåra för icke-tekniska personer att förstå. Det kan vara frustrerande när man inte förstår vad som sägs eller skrivs.

Komplexa system

Många IT-system och utvecklingsprocesser är komplexa och utmanande att navigera för icke-tekniska individer. Det kan vara överväldigande och svårt att veta var man ska börja eller hur man löser problem.

Bristande förståelse för behov

Icke-tekniska personer kan ha svårt att kommunicera sina behov och preferenser på ett sätt som IT och utvecklare kan förstå. Det kan leda till missförstånd och att det färdiga resultatet inte motsvarar förväntningarna.

Långa svarstider

IT och utvecklare kan vara upptagna med flera projekt samtidigt och kanske inte alltid kan svara på förfrågningar eller frågor omedelbart. Det kan vara frustrerande att vänta på svar eller känna att ens frågor ignoreras.

Otillräcklig dokumentation

Vissa IT-system eller applikationer kan sakna tillräcklig dokumentation som beskriver hur de fungerar och hur man använder dem. Det kan göra det svårt att lära sig och använda systemet på ett effektivt sätt.

Felaktig eller ofullständig dokumentation

Icke-tekniska personer kan ibland få felaktig eller ofullständig information från IT eller utvecklare. Det kan resultera i felaktiga beslut eller slöseri med tid och resurser på felaktiga åtgärder.

Kostnader och budget

IT-projekt och utveckling kan vara kostsamma, och icke-tekniska personer kan ha svårt att bedöma kostnaderna eller förstå vad som ingår i en given budget. Det kan vara svårt att avgöra om man får valuta för pengarna eller om projektet är överdrivet dyrt.

Brist på utbildning och support

Icke-tekniska personer kan sakna relevant utbildning eller support för att hantera IT-relaterade problem eller använda specifika system eller applikationer. Det kan vara frustrerande när man inte vet hur man löser enkla tekniska problem eller när man inte har tillgång till tillräcklig support.

Säkerhetsproblem

Icke-tekniska personer kan vara omedvetna om olika säkerhetsrisker och hur man skyddar sina personliga eller företagets data. Det kan vara utmanande att navigera den tekniska världen utan att exponera sig för potentiella hot eller risker.

Snabba teknologiska framsteg

IT och teknologi utvecklas snabbt, vilket kan göra det svårt för icke-tekniska personer att hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och nyheterna. Det kan vara överväldigande att försöka hänga med i det snabba tempot av teknologiska framsteg.

Den Agila Djungeln kan guida er i samtliga av dessa problemområden.

Vill ni se om jag med min kunskap och expertis är rätt person för att hjälpa er påbörja eller komma vidare i er resa i den agila djungeln, hör av er!

Paul Persson
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.